مجله آنلاین پروماگحامد فرزانه | مجله آنلاین پروماگ

مجله آنلاین

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید

دانشجوی داروسازی و فعال حوزه ی استارتاپ ها هستم. به دلیل علاقه ی وافری که به علوم و تحقیقات کاربردی دارم در این زمینه ها نیز به مطالعه می پردازم.

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است