مجله آنلاین پروماگانرژی Archives - مجله آنلاین پروماگ

دسته: انرژی

تولید برق و سوخت هیدروژن با استفاده از ابرخازن ها

آرام آرام خودرو با سوخت هیدروژنی وارد خیابانها خواهد شد اگر چه سوخت هیدروژن یک منبع سوخت پاک و فراوان محسوب می شود اما فقدان زیر ساخت ها ، محدودیت روش های تولید هیدروژن ، چگونگی توزیع و مخازن ذخیره سازی آن یک مشکل بزرگ هستند و در حال حاضر مانع استفاده از انرژی هیدروژنی در خودروها می باشند. محققان…