مجله آنلاین پروماگبیولوژی Archives - مجله آنلاین پروماگ

دسته: بیولوژی

ابداع یک دانش آموز 17 ساله ژلی که در 10 ثانیه خون ریزی را بند می آورد!

همین هفته ی پیش بود که هنگام آشپزی، ناخودآگاه انگشتم را با چاقو بریدم. زخم نسبتا عمیقی بود و خون ریزی زیادی هم داشت، اما شکر خدا کار به جاهای باریک نکشید و با یک پانسمان ساده همه چیز ختم به خیر شد. سوالی که بعد از این حادثه به ذهنم رسید این بود که اگر زخم، چنان عمیق باشد که خون ریزی…