مجله آنلاین پروماگفضا Archives - مجله آنلاین پروماگ

دسته: فضا

قطعات یخی 15 متری در سطح قمر مشتری، مانعی برای فرود کاوشگر ناسا

به گزارش ساینس نیوز این یخ های مرتفع ممکن است فرود کاوشگر بر سطح قمر مشتری را دچار مشکل کنند. قمر اروپا (Europa) نام یکی از اقمار مشتری است. مطالعات اخیر دانشمندان نشان داده است که سطح یخ زده ی این قمر مشتری می تواند برای فرود فضاپیماها در آینده مخاطراتی ایجاد کند. جدیدترین یافته ها که اکتبر 2018 در…