برچسب: ازدواج قانونی در جامعه ایرانی

ازدواج سفید زوجین را متوجه چه آسیب هایی در جامعه ایرانی می کند؟

ازدواج نوعی قراردارد اجتماعی بین زن و مرد محسوب می شود که از زمان پیدایش انسان تا امروز رواج و ادامه داشته است. ازدواج سالم و درست، پیامد های جسمی و روحی بسیاری برای انسان خواهد داشت…