مجله آنلاین پروماگفیزیک Archives - مجله آنلاین پروماگ

دسته: فیزیک

یادگیری ماشین ، تشخیص الگوهای میدان مغناطیسی زمین و پیش بینی مخاطرات طبیعی

یادگیری ماشین ، تشخیص الگوهای میدان مغناطیسی زمین و استفاده از آنها در پیش بینی زلزله و سونامی کشور ما یکی از کشورهای زلزله خیز جهان است. تجربه ی تلخ زلزله های سال های گذشته مثل زلزله ی بم، خبرهایی که هر روز از خسارات زلزله و سونامی در سراسر دنیا می شنیدم و از همه مهم تر، سکونت خودم…