مجله آنلاین پروماگتاثیر رفتار پدر و مادر بر فرزند Archives - مجله آنلاین پروماگ

برچسب: تاثیر رفتار پدر و مادر بر فرزند

تاثیرات افکار و رفتار پدر و مادر بر جسم و روان جنین در دوران بارداری

بدون تردید حساسترین دوره ی زندگی هر انسان، ‌میتواند دوران جنینی او باشد .زیرا در این دوران پایه و اساس بدن مادی ، روح و روان معنوی کودک بنا میشود. بسیاری از بررسی ها و…