دانلود جدیدترین فیلم های ایرانی و خارجی

آموزش

نمونه سوالات آیین نامه کتاب جدید راهنمایی رانندگی

برای دانلود جدید ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب میتوانید اینجا کلیک کنید

اصطلاحات مهم آیین نامه رانندگی

اصطلاحات و تعریف هایی در آیین نامه وجود دارند که دانستن آنها ضروری می باشد. این اصطلاحات در واقع دستورالعمل هایی هستند که دارای معانی به شرح زیر می باشند:

آزادراه: آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیلرو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

بزرگراه: راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطعهای غیر همسطح است. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد.

جاده اصلی: راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریضتر است و با نصب علائم راهنمایی رانندگی، اصلی تلقی می شود.

جاده فرعی: راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می پیوندد و به طور معمول کم عرض تر است و با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی می شود.

چراغ راهنما: چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار میبرد تا به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که راننده قصد تغییر جهت به راست یا چپ، گردش و یا توقف دارد.

چراغ مه: چراغی است که در اتومبیل نصب شده و برای بهتر دیدن راه در هنگام مه و برف و باران سیل آسا و گرد و غبار و مانند ان به کار می رود.

حق تقدم عبور: اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس.

خط ایست: خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر سطح راه ترسیم می شود.

خط تغییر سرعت: نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یا خروجی از آن می توانند در طول آن سرعت خود را برای همگرایی و یا واگرایی با جریان ترافیک افزایش یا کاهش دهند.

شانه راه: بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط های عبور و برگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه به کار می رود.

گذرگاه پیاده: گذرگاهی در تقاطع راه ها، امتداد پیاده روها، سواره روها، رو گذرها یا زیر گذرها یا هر محل دیگری از سواره رو که به وسیله خطکشی یا میخکوبی یا علائم دیگر، برای عبور پیادگان اختصاص داده شده است.

نمونه سوالات آیین نامه (آزمون تستی راهنمایی و رانندگی)

مفهوم این تابلو چیست؟

گردش به راست ممنوع

 

 1. پیچ به راست
 2. پیچ به چپ
 3. پیچ به راست ممنوع
 4. خطر
[megapros]جواب:گزینه 1[/megapros]

 

این تابلو که در راه ها نصب می شود به چه معناست؟

جاده باریک می شود

 

 1. جریان همگرا
 2. جاده باریک می شود
 3. راه بسته است
 4. راه از راست باریک ی شود
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

مفهوم این تابلو چیست؟

نمونه سوالات آیین نامه

 

 1. حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل می باشد
 2. سبقت ممنوع
 3. دورزدن ممنوع
 4. خیابان یکطرفه است
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

اصلی ترین علت تصادف با خودرو جلویی چیست؟

 1. عدم رعایت حق تقدم
 2. غیر استاندارد بودن راه ها
 3. رفت وآمد عابرین پیاده و شلوغی مسیر
 4. رعایت نکردن فاصله مناسب و توجه نکردن به مسیر روبرو
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

علائمی که برای سبقت گرفتن در شب مورد استفاده قرار میگیرد کدام اند؟

 1. بوق و نور بالا
 2. چراغ راهنما سمت چپ
 3. چراغ راهنما سمت راست
 4. عوض کردن نور چراغ بالا و پایین وسیله نقلیه
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

نمونه سوالات آیین نامه کتاب جدید با کتاب قدیم آیین نامه فرق دارد.

متداول ترین نوع پارک در شهر ها کدام است؟

 1. پارک دوبل
 2. پارک در پارکینگ
 3. پارک افقی
 4. پارک عمودی
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

نصب چراغ های چشمک زن و رنگی در وسایل نقلیه به چه صورت می باشد؟

 1. مجاز است
 2. ممنوع است
 3. در صورت استفاده در شب ممنوع است
 4. در صورت استفاده در روز مجاز است
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

ساییدگی نامتوازن تایرها از کدام مورد است؟

 1. تنظیم نبودن فرمان
 2. تنظیم نبودن ترمزها
 3. تنظیم نبودن چرخ ها
 4. تمام موارد
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

در هنگام رانندگی تحت چه شرایطی می توان از تلفن همراه استفاده کرد؟

 1. پس از توقف در یک مکان امن و مناسب
 2. در صورت توجه کامل به راه
 3. در صورت حرکت با سرعت پایین
 4. در همه شرایط مانعی ندارد
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

به تابلوهای بازدارنده ..

 1. آگاهی دهنده می گویند
 2. اخطاری می گویند
 3. انتظامی می گویند
 4. هیچکدام
[megapros]جواب: 3[/megapros]

حساس و میزان نبودن ترمز پایی …

 1. نقص فنی نمی باشد
 2. نقص فنی می باشد
 3. بلامانع است
 4. نقص جزئی می باشد
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

فشار هوای تایرهای خودرو چند وقت یکبار باید بازدید شود؟

 1. حداقل هفته ای یکبار
 2. حداقل سالی یکبار
 3. هر روز
 4. دوبار در هفته
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

در هنگام رانندگی بازگذاشتن در صندوق عقب اتومبیل…. است.

 1. آزاد
 2. ممنوع
 3. در شرایطی که بار سنگین باشد مجاز
 4. هیچکدام
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

بسیاری از مردودی ها در آزمون آیین نامه بدلیل استرس است، اگر نمونه سوالات آیین نامه را خوانده اید دیگر نباید استرسی داشته باشید.

در صورت ترکیدن تایر اتومبیل در هنگام رانندگی باید چگونه عمل کرد؟

 1. سرعت را کم کرده و با روش های لازمه و ترمز خودرو را متوقف کنیم
 2. به مسیر ادامه میدهیم
 3. فرمان را به سمت راست میچرخانیم
 4. هیچکدام
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

حداکثر سرعت در میدان …. است.

 1. 10 کیلومتر
 2. 15 کیلومتر
 3. 50 کیلومتر
 4. 30 کیلومتر
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

دسترسی در آزادراه ها چگونه است؟

 1. از طریق دوربرگردان
 2. از طریق پل های هوایی و زیر گذر
 3. از طریق خروجی ها
 4. تا شهرک یا تقاطع بعد راهی ندارد
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

در شکل ها و علائم برای نشان دادن تابلوهای دستوری و خدماتی چه شکی مورد استفاده قرار گرفته است؟

 1. مستطیل قائم
 2. مثلث با حاشیه قرمز
 3. دایره
 4. مستطیل افقی
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

در هنگام رانندگی در صورت احساس بوی بنزین چه عملی باید انجام داد؟

 1. به رانندگی خود ادامه می دهیم
 2. سرعت را کاهش داده و رانندگی می کنیم
 3. پنجره های خودرو را پایین می کشیم
 4. کاملا توقف کرده و علت را بررسی می کنیم
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

در هنگام رانندگی در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در تقاطع ها چه عملی باید انجام داد؟

 1. با استفاده از دنده عقب پشت خط عابر پیاده ایست می کنید
 2. باید توقف کرد
 3. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه بدهید
 4. با سرعت پایین به راه خود ادامه دهید
[megapros]جواب: گزینه 3[/megapros]

همه ی نمونه سوالات آیین نامه و سوالات آیین نامه اصلی در آزمون شما تستی هستند.

کدامیک صحیح است؟

 1. قبل از توقف وسیله نقلیه نباید درها را باز کرد
 2. توقف در 10 متری شیر آتش نشانی آزاد است
 3. سبقت از فاصله 50 متری پیچ ها آزاد است
 4. تمام گزینه ها صحیح است
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

تابلو ایست جزو کدام گروه از تابلوهاست؟

 1. آگاهی دهنده
 2. بازدارنده
 3. اخطاری می باشد
 4. هر سه گزینه درست است
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

برای افزایش ایمنی در صورتی که اتومبیل از مسیر روبرو به شما نزدیک می شود از چه فاصله ای باید از نور پایین استفاده کرد؟

 1. 100 متری
 2. 200 متری
 3. 50 متری
 4. 150 متری
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

کدام گزینه برای سبقت گرفتن از روی خطوط ممتد درست بوده و راننده می تواند سبقت بگیرد؟

 1. آزاد است
 2. سبقت از روی خطوط ممتد ممنوع می باشد
 3. فقط به منظور گردش می تواند از روی خطوط ممتد عبور کند
 4. هیچکدام
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

رانندگام وسایل نقلیه بمنظور گردش به راست چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

 1. در نظر گرفتن جریان ترافیک
 2. زدن چراغ راهنما از 100 متری
 3. توجه به آینه های خودرو
 4. تمام موارد
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

راننده در هنگام لغزش در عقب خودرو به هنگام شروع حرکت چه عملی باید انجام دهد؟؟

 1. خلاص کردن دنده و استفاده از ترمز و کلاچ
 2. گاز دادن
 3. ترمز دستی را باید بکشد
 4. فرمان را به راست بچرخاند
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

در هنگام پارک در خیابان حق تقدم با کدام وسیله است؟

 1. وسیله ای که به جلو حرکت کرده و مشغول پارک کردن است
 2. وسیله ای که ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است
 3. وسیله ای که چراغ خطرش روشن است
 4. هیچکدام
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

کدامیک از گزینه های زیر غلط می باشد؟

 1. در راه هایی که یک طرف آن به پرتگاه منتهی می شود حق  تقدم با وسیله ای است که در سمت پرتگاه نیست
 2. حق تقدم در میدان ها با وسیله ای است که در میدان در حال حرکت می باشد
 3. وسیله ای که در مسیر مجاز حرکت می کند بر وسیله ای که قصد دور زدن دارد حق تقدم دارد
 4. تمام گزینه ها غلط می باشد
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

نمونه سوالات آیین نامه فنی سخت هستند با دقت بیشتری مطالعه نمایید.

در صورت نقص در سیستم جلوبندی کدام مورد صحیح است؟

 • باعث ساییدگی لاستیک ها می شود
 • باعث افزایش زمان ترمز گیری می شود
 • هدایت و کنترل خودرو بسیار سخت می شود
 • حجم روغن موتور کاهش می یابد
[megapros]جواب: گزینه 3[/megapros]

در هنگام رانندگی دلیل توجه به توقف اتوبوس در ایستگاه اتوبوس چیست؟

 1. بدلیل بزرگ بودن اتوبوس نسبت به خودرو شما
 2. بدلیل آنکه امکان دارد مسافر پیاده شده از اتوبوس ناگهان در جلوی خودرو شما ظاهر شود
 3. بدلیل آنکه ممکن است اتوبوس به طور ناگهانی حرکت کند
 4. بدلیل آنکه حق تقدم با اتوبوس می باشد
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

روش 2 ثانیه زمان در کجا استفاده می شود؟

 1. در تخمین مسافت خودرو در حال حرکت با وسیله نقلیه جلویی
 2. در جاده های دو طرفه
 3. در جاده های یکطرفه
 4. در هنگام تعویض دنده
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

در هنگام پنچر شدن تایر خودرو ها در آزادراه ها چگونه باید عمل کرد؟

 1. با همان حالت تا خروجی بعد رانندگی می کنیم
 2. در کنار گارد ریل توقف کرده و چراغ خطر می زنیم
 3. با همان حالت تا خروجی بعد رانندگی می کنیم
 4. در محل توقف اضطراری در شانه آزادراه توقف می کنیم
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

دور زدن در چه جایی ممنوع می باشد؟

 1. پیچ ها و تقاطع ها
 2. تونل
 3. سربالایی و خطوط ممتد
 4. تمام موارد
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

دور زدن از چه فاصله ای از سربالایی ها ممنوع است؟

 1. 150 متری
 2. 100 متری
 3. 50 متری
 4. 75 متری
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

…. در پمپ بنزین ممنوع می باشد.

 1. استعمال دخانیات
 2. بوق زدن
 3. زیاد کردن سیستم صوتی
 4. تمام گزینه ها
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

در کدام مورد توقف ممنوع نیست؟

 1. پل ها
 2. زیر تابلو ایستاددن ممنوع
 3. زیر تابلو توقف ممنوع
 4. 20 متری میدان ها
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

بستن کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان خودرو …

 1. بلامانع است
 2. فقط برای راننده اجباری است
 3. فقط برای سرنشینان جلو الزامی است
 4. اجباری است
[megapros]جواب: گزینه 4[/megapros]

بمنظور گرم کردن موتور اتومبیل کدام گزینه مناسب است؟

 1. درجا کار کردن خودرو
 2. ابتدا آهسته و با دنده سنگین حرکت می کنیم
 3. ابتدا با دنده سبک حرکت می کنیم
 4. هیچکدام
[megapros]جواب: گزینه 2[/megapros]

آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی می باشد؟

 1. مشاهده – تمرکز – پیش بینی – عدم حواس پرتی
 2. مهارت در رانندگی
 3. خطای دیگران را پیش بینی کردن
 4. آگاهی داشتن
[megapros]جواب: گزینه 1[/megapros]

پیشنهاد مجله پروماگ جهت مطالعه بیشتر :

یک دیدگاه

 1. یا اگر فردی در ابتدای ورود به یک کشور خارجی، شغلی مرتبط با رانندگی را درخواست میکند
  و جهت دریافت گواهینامه کشور مقصد مهلت کوتاهی را از کارفرما تقاضا کند، در این شرایط ارائه ترجمه رسمی گواهینامه ایرانی سبب میشود که کارفرما
  دید بهتری نسبت به متقاضی استخدام داشته باشد و با مهلت درخواستی برای اخذ گواهینامه آن کشور موافقت کند.
  در خصوص ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی این نکته قابل ذکر است که فقط اصل مدرک صادر شده توسط اداره راهنمایی و رانندگی
  قابل ترجمه رسمی و اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه
  میباشد. پیشگیری از بروز صدمات و حوادث بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارکنان ، مشتریان ،
  پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم وجود ساختار
  سیستم مدیریت HSE است. با توجه به آنچه که پیشتر ذکر
  شد، این پرسش در ذهن شکل میگیرد که اگر امکان رانندگی با ترجمه گواهینامه وجود ندارد، هدف از
  ترجمه رسمی آن چیست؟
  آیین نامه رانندگی
  بهتر است قبل از رانندگی در قبرس این
  ویدئو را بطور کامل مشاهده کنید، مشاهده این ویدئو به
  شما کمک خواهد کرد تا بتوانید در موقعیت های
  مختلف عکس العمل مناسب را داشته باشید.
  تابلوها باید مطابق نمونهی بینالمللی که ضمیمه این آییننامه است تهیه و نصب
  شود. آیا پلیس راهور درخصوص آموزش
  کم هزینهتر در آموزشگاههای رانندگی موتور سیکلت و کمک به این قشر برنامهای ندارد؟
  در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات
  فوق گواهینامه رانندگی شما در قبال رسید
  با اعتبار 1 ماهه توسط افسران راهور و پلیس راه اخذ ، ظرف یک هفته به محل سکونت شما ارسال خواهد شد ، لذا نشانی محل
  سکونت خود را دقیق اعلام دارید. ثبت سفارش:
  برای ثبت سفارش ترجمه رسمی، کافی است نوع مدارکی
  که میخواهید ترجمه شود را انتخاب کرده و
  اسکن آنها را از طریق سایت ارسال
  نمایید. قیمتگذاری ترجمه رسمی: قیمتگذاری سفارشهای ترجمه رسمی در
  ترجمیک مطابق نرخنامه ترجمه رسمی ابلاغی از اداره مترجمین رسمی
  قوه قضائیه است. ترجمه گواهینامه جزو مدارک درج شده در چک لیست سفارتها برای
  صدور ویزا نیست، بلکه ترجمه رسمی گواهینامه برای افراد مقیم کشورهای دیگر است که به دلایلی خاصی به آن نیاز پیدا میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا