August Smart Lock

جدیدترین قفل هوشمند درب برند August

قفل هوشمند برند August

گوشی هوشمند شما اکنون کلید شماست قفل کردن و باز کردن درب منزل و دفترتان و کنترل چه کسی میرود و چه کسی می آید از طریق قفل هوشمند August  که به گوشی هوشمند شما متصل است امکان پذیر شده است. قابلیت باز کردن درب از طریق صدا و انتقال آن از گوشی به گوشی.

“قفل هوشمند August مناسب خانه های هوشمند و معمولی.”

شاه کلید در دستان شماست.

دگر نیاز نیست برای هر کدام از اعضاء خانه یک کلید کپی کنید از طریق نرم افزار گوشی هوشمند خود برای هر کدام از اعضاء خانه کلید مجازی تعریف کنید یا در صورت نبودن در منزل از راه دور درب را برای دوستان یا اقوام خود باز کنید بدون نیاز به کلید.

August Smart Lock

باز و بست قفل بصورت خودکار

با نرم افزار این قفل هوشمند کلیدها دیگر جنبه فانتزی دارند وقتی که شما از منزل خارج میشوید بعد از چند قدم که از درب فاصله میگیرید درب بصورت اتوماتیک قفل میشود و در صورتی که در هنگام برگشت به منزل یا محل کار خود به درب نزدیک شوید قفل اتوماتیک باز میشود. نگران دستان پر از خرید خود نباشید درب به روی شما باز است.

"Siri, what is the new August Smart Lock?"

Two fine finishes.

Dimpled texture for an easy grip.

Beautiful from every angle.

 

بیشتر بخوانید

August Smart Lock

 

حتماً بخوانید : سیستم روشنایی داخلی

66 total views, 0 views today

Post Author: Proomag

Islamkish Masoud
My name is masoud, i would like crate a general magazine for newest products all over the world proomag is new startup for this matter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.