دانلود جدیدترین فیلم های ایرانی و خارجی

آموزش

انگیزه را در خودمان ایجاد کنیم. پروماگ از روش های ایجاد انگیزه می گوید…

انگیزه، نوعی انرژی ست که از درون شما سرچشمه می گیرد و باعث می شود مسیر رسیدن به موفقیت را با اشتیاق بیشتری طی کنید و در نهایت به آن چه که خواهانش هستید، برسید. زمانی که تصمیم به انجام کاری می گیرید، خود به خود انگیزه در شما پدیدار می شود اما این انگیزه، کوتاه مدت است و شما نیاز دارید آن را در یک سطح مشخص ثابت نگه دارید که البته کار چندان راحتی نیست. ما در این محتوا قصد داریم راجع به انگیزه درونی و انگیزه بیرونی و تفاوت این دو با هم و همچنین روش های افزایش انگیزه، با شما گفتگو کنیم و امیدواریم ما را تا انتهای مقاله همراهی نمایید.

انگیزه چیست؟

انگیزه، نوعی انرژی درونی و تمایل فرد برای فعال کردن یا حفظ رفتار خود برای رسیدن به هدفی خاص یا اجتناب از رخدادی ناگوار است. انگیزه، در واقع یک نوع نیروی محرکه در فرد محسوب می شود که او را برای رسیدن به اهدافش سوق می دهد و انسان را وا می دارد که تلاش کند تا به نتیجه برسد. زمانی که شما تصمیم به انجام کاری می گیرید، میزان انگیزه و اشتیاق انجام کار در شما زیاد است و رفته رفته این میزان انرژی کاهش یافته و حتی ممکن است شما را به جایی برساند که حتی از ادامه راه خود منصرف شوید.

 

انگیزه

 

عامل انگیزش در دو مدل تعریف می شود:

انگیزه بیرونی:

انگیزه بیرونی ، انرژی و اشتیاقی است که از بیرون وجود انسان باعث تحریک او می شود. انگیزه بیرونی باعث می شود شما کاری را شروع کنید و به هدف خاصی برسید تا به چیزی که مد نظرتان است دست یابید. به عنوان مثال می توان اشاره کرد به زمانی که درس می خوانید تا نمره ی بیست بگیرید. در این مثال عامل انگیزش، نمره است و زمانی که نمره ای به تلاش شما داده نشود، شما درس نخواهید خواند.

در یک مثال دیگر می توان گفت، شما کار می کنید که درآمد داشته باشید. عامل انگیزش کسب در آمد و پول است و زمانی که بابت کار کردن شما پولی به شما پرداخت نشود، شما کار نخواهید کرد.

در انگیزه بیرونی ، عامل انگیزش و انرژی که شما را به انجام کاری وا می دارد، در بیرون از وجودتان قرار دارد و قوه محرکه، پاداش یا امتیازی است که بدست می آورید. عامل انگیزش بیرونی می تواند ترس از تنبیه و یا اجتناب از رخ دادن یک اتفاق ناخوشایند نیز باشد؛ بدین معنی که اگر چه در قبال انجام کاری، به شما پاداشی داده نمی شود اما در قبال انجام ندادن کار مورد نظر، شما مورد تنبیه یا باز خواست قرار خواهید گرفت. بنابراین در این مورد که عامل انگیزش اجتنابی است و به دلیل جلوگیری از تنبیه صورت می گیرد، انگیزه بیرونی مطرح است. به عنوان مثال می توان شخصی را گفت که درس می خواند تا نمره ی قبولی بگیرد. طبیعی است اگر امتحانی از فرد گرفته نشود و یا ترس از مردود شدن وجود نداشته باشد، فرد درس نخواهد خواند.

انگیزه درونی:

انگیزه درونی ، در مقابل انگیزه بیرونی قرار دارد و به این معنی است که شما کار یا هدفی را به این دلیل دنبال می کنید که رضایت درونی خود را تامین کنید و به دنبال هیچ پاداش بیرونی، به جز رضایت خود نیستید. مانند کسی که به اشخاص دیگر انفاق می کند و ازین راه خوشحال می شود و یا فردی که برای رضایت درونی خود، مطالعه می کند و به دنبال گرفتن هیچ نمره یا پاداشی نیست و فقط قصد دارد معلومات خود را ارتقا دهد.

طبیعی است که انگیزش درونی ، عاملی قدرتمند تر از انگیزش بیرونی ست زیرا آنچه که باعث رضایت درونی انسان می شود را، به سختی می توان تغییر داد. معمولا اهدافی که انگیزه درونی دارند بهتر، کامل تر و درست تر انجام می شوند. زمانی که شما کاری را تنها برای رضایت و شادی خودتان انجام می دهید، سعی می کنید آن را به بهترین نحو ممکن ارائه دهید و هر چه در انجام این کار جدیت و دقت بیشتری به خرج می دهید، احساس شادی و شادمانی بیشتری در خودتان حس خواهید کرد.

هم انگیزه بیرونی و هم انگیزه درونی:

برای رسیدن به موفقیت ما به هر دو نوع انگیزه، احتیاج داریم. بخش بسیار زیادی از موفقیت ها و کامیابی های امروزمان را، مدیون نیروی انگیزش بیرونی هستیم! اگر چه انگیزه درونی بسیار پایدارتر و موثرتر از انگیزه بیرونی عمل می کند اما نمی توان تاثیر انگیزش بیرونی را در موفقیت ها نادیده گرفت.

 

انگیزه

 

سطح انگیزه، پایدار نیست و با مرور زمان کاهش می یابد:

عامل انگیزش چه درونی باشد و چه بیرونی، با گذشت زمان افول پیدا می کند. زمانی که شما تصمیم به انجام کاری می گیرید، خود به خود انرژی کافی برای انجام آن را دارید اما با کاهش انگیزه، میل شما برای رسیدن به هدف کاهش می یابد و دوست دارید در سکون و خلوت درونی خود بمانید. طبیعی است که برای داشتن انگیزه کافی باید دائما تلاش کنید تا انگیزه شما تامین شود.

ما به شما چند راهکار پیشنهاد می دهیم که باعث می شود انگیزه کافی در شما پدیدار شود:

  • در اکنون زندگی کنید:

ترس از آینده و اتفاقاتی که هنوز رخ نداده ، انگیزه شما را کاهش خواهد داد. فکر کردن به گذشته نیز باعث افسردگی، استرس و ناراحتی شما خواهد شد و طبیعی ست زمانی که افسرده هستید، انگیزه کافی برای تغییر نخواهید داشت. بنابراین در زمان حال زندگی کنید و به شکست های گذشته و ترس های آینده، فرصت جولان ندهید.

  • تصویر سازی ذهنی مثبت داشته باشید:

فکر کردن به موفقیت و لحظه ی پیروزی، باعث افزایش انگیزه می شود. هر وقت حس کردید که از انجام کاری زده شده اید، به موفقیت های آتی بیندیشید و با تصویر سازی ذهنی مثبت برای خودتان ایجاد انگیزه کنید.

  • توانایی های خود را کشف کنید:

توانمندی، باعث افزایش اعتماد به نفس و قدرت ذهنی در انسان می شود. شایستگی های خود را کشف کنید و به آن ها فرصت رشد بدهید. خودآگاهی و خودشناسی نقش موثری در افزایش توانمندی ها و تولید انگیزه دارد.

  • اهداف کوچکی برای خود تعیین کنید:

هدف های بزرگی را که در سر دارید به اهداف کوچکتری تقسیم کنید تا با موفقیت در هر یک، اعتماد به نفس و انگیزش درونی شما برای رسیدن به هدف بعدی قدرت بیشتری یابد.

  • به خودتان پاداش دهید:

برای رسیدن به موفقیت ها و اهداف تان، پاداش هایی برای خود در نظر بگیرید. پاداش ها نقش موثری در ایجاد انگیزه در افراد دارند و شما می توانید خودتان به خودتان پاداش دهید و عامل ایجاد انگیزش در درونتان باشید.

  • خودتان را با دیروزتان مقایسه کنید:

مقایسه کردن عامل انگیزشی مهمی محسوب می شود. اما شما مجازید خودتان را تنها با خودتان مقایسه کنید. امروزتان را با آنچه دیروز بوده اید مقایسه کنید. دستاورد های کنونی را جشن بگیرد و به یاد آورید که تا چه حد فرد موفقی بوده اید.

  • خودتان را گول بزنید!

گاهی با همه ی ترفند ها و روش های افزایش انگیزه، ممکن است شما هیچ انگیزه ای در درونتان حس نکنید. اینجاست که باید خودتان را در کار درگیر کنید و منتظر تصمیم گیری و ایجاد انگیزه نمانید. به بیان دیگر، گاهی لازم است رسیدن به هدف، برای شما یک رفتار و یک عادت باشد تا یک انتخاب.  نیاز نیست هر روز در پی انگیزه ای برای انجام اهداف خود بگردید بلکه به انجام کار را تبدیل به عادت کنید. زمانی که درگیر کار شده باشید، دیگر قدرت تصمیم گیری از شما سلب شده و شما برای ادامه مسیر، احتیاج به عامل انگیزشی نخواهید داشت.

 

انگیزه

 

چگونه از انگیزه های بیرونی، انگیزه های درونی بسازیم؟

برای اینکه بتوانید انگیزه های بیرونی را به انگیزه های پایدار و درونی تبدیل کنید، لازم است هدف تان تنها رسیدن به نقطه موفقیت نباشد، بلکه سعی کنید از مسیر رسیدن به هدف نیز لذت ببرید. سعی کنید آن چه که در حال انجامش هستید، برایتان جذاب باشد و با منفی بافی و تزریق انرژی منفی، راه پیش رو را به یک راه سخت و کسل کننده تبدیل نکنید. به نکات مثبت هدفی که در دست گرفته اید بیندیشید و سعی کنید این نکات را در ذهنتان برجسته سازید.

سخن پایانی:

وجود انگیزه‌، نیروی محرکی قدرتمند برای رسیدن به موفقیت است. بدون وجود انگیزه، انسان مرده ای متحرک است که هیچ تلاشی برای رسیدن به آرزو هایش نخواهد کرد. انگیزه و انگیزش عامل مهمی در پایداری انسان در مقابل سختی ها و رسیدن به آمال و آرزوهایش محسوب می شود. برای موفقیت، منتظر عوامل بیرونی و انگیزش های خارجی نباشید، بلکه خودتان را بشناسید، اهدافتان را پیدا کنید و دست به کار شوید. انگیزه را در خودتان ایجاد کنید و اجازه ندهید رکود و گذر زمان، تصمیم شما را برای رسیدن به موفقیت سست کنند.

ازینکه همراه آموزش مجله آنلاین پروماگ بوده اید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم خواندن این محتوا باعث افزایش انگیزه شما در راه رسیدن به موفقیت باشد. لطفا در تکمیل این محتوا، نظرات خود را برای ما بنویسید.

 

به شما پیشنهاد می دهیم این مقالات را مطالعه نمایید:

زبان بدن ؛ پروماگ از نقش زبان بدن در تعاملات روزمره و ارتباطات اجتماعی می گوید!

زندگی اسلایسی در شبکه های اجتماعی در تقابل با زندگی های واقعی …!!!

تکنیک ان ال پی جهت افزایش انگیزه و عملکرد روزانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا